Financieel Strategische Vraagstukken & Transacties

Catalyst Advisors is een partnership, dat zich richt op advisering, begeleiding en bemiddeling bij financieel strategische vraagstukken en transacties.
Het Catalyst team is een krachtenbundeling van financiële experts en corporate finance adviseurs.
Onze kwaliteit, ervaring en onafhankelijkheid maken het verschil.

Het is onze gezamenlijke overtuiging dat de combinatie van onze ervaring, kennis en toewijding de sleutel vormt tot de beste dienstverlening voor onze cliënten.

Cliënten

De relaties en opdrachtgevers van Catalyst Advisors zijn voornamelijk beursgenoteerde en private ondernemingen, financiële instellingen en private equity investeerders, evenals de grotere organisaties in de publieke sector.

Catalyst Advisors is toegewijd aan haar cliënten en streeft naar samenwerkingsverbanden voor de lange termijn. Ons team werkt in partnershipverband met opdrachtgevers om gezamenlijk tot pragmatische en creatieve oplossingen te komen.

Beursgenoteerde ondernemingen

In het beursgenoteerde segment is Catalyst Advisors specialist op het gebied van advisering aan small- en mid-cap ondernemingen.

Private
ondernemingen

In het niet beursgenoteerde segment, richt Catalyst Advisors zich met name op de (middel-) grote private ondernemingen.

Financiële
instellingen

Ook kan Catalyst Advisors gerenommeerde financiële instellingen in West-Europa tot haar netwerk rekenen.

Private Equity Investeerders

Regelmatig wordt samengewerkt met private equity investeerders, zowel nationaal als internationaal.