Activiteiten

Strategisch Financieel Advies:
(Catalyst Advisors, trusted advisors)

Catalyst Advisors adviseert ondernemingen bij financieel strategische vraagstukken met betrekking tot:

 • Debt Advies
 • Financiële (her)structurering
 • (gesyndiceerde) Bankschuld financiering en herfinanciering
 • Schuld en acquisitie financiering
 • Equity Capital Markets Advies
 • Beursnotering / delisting
 • Advisering van Management teams en Raad van Commissarissen
 • Investor relations
 • Private Equity Advies
 • Private Equity raising
 • Fondsstructurering
 • Waarderingen
 • Aandeelhouders- en Corporate Governance aangelegenheden

Transactie Advies en Begeleiding
(Catalyst Advisors, the dealmakers)

Catalyst Advisors adviseert, begeleidt en bemiddelt bij financiële transacties, zoals:

 • Fusies
 • Overnames
 • Management Buy-ins en Management Buy-outs
 • Leveraged Buy-outs
 • Spin-offs en desinvesteringen
 • Public-to-privates
 • Joint ventures en andere samenwerkingsvormen