Geplaatst op 23 maart 2017 in Nieuws

De Koninklijke BDU neemt vrijwel alle huis-aan-huisbladen van Telegraaf-dochter Holland Media Combinatie (HMC) over. Daarover is overeenstemming bereikt tussen de Barneveldse uitgever/drukker en de Telegraaf Media Groep (TMG). De Centrale Ondernemingsraad (COR) van TMG heeft deze week een adviesaanvraag over dit onderwerp ontvangen.

In juli 2016 kondigde TMG aan zijn in HMC geëxploiteerde weekbladen portfolio te heroverwegen als onderdeel van een aantal organisatorische veranderingen. Sindsdien is er tussen BDU en TMG/HMC gesproken over overname van deze kranten, die verschijnen in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. In totaal gaat het om 47 titels.

De uitgaven Almere Vandaag (Almere), De Echo (Amsterdam) en De Postiljon (Zoetermeer) blijven buiten de deal. BDU heeft geen belangstelling voor Amsterdam en Almere, omdat daar zijn (hyper)lokale uitgeefformule niet succesvol te exploiteren valt. Ten aanzien van De Postiljon had een andere partij in het verleden reeds het overnamerecht bedongen.

De overname van de huis-aan-huisbladen van TMG past in de strategie van de Koninklijke BDU. In zijn werkmaatschappij BDUmedia exploiteert de 146 jaar oude onderneming lokale nieuwsmedia in de provincies Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland. Alle merken verschijnen zowel in print als digitaal. BDUmedia laat zijn kranten drukken in de rotatiedrukkerij van zusteronderneming BDUprint.

Voor TMG bleek het lastig om het huis-aan-huisbladen portfolio winstgevend te exploiteren. BDU ziet daartoe wel mogelijkheden, dankzij zijn specifieke uitgeefformule en de schaalgrootte die nu kan worden gerealiseerd.

Door de overname is het voortbestaan van het overgrote deel van de huis-aan-huisbladen van HMC veiliggesteld. Een groot deel van de werkgelegenheid van de medewerkers van de kranten blijft intact.

HMC en BDUmedia maken beiden deel uit van het samenwerkingsverband Promille Media , waarin ook de Noordelijke Dagblad Combinatie (NDC) en Concentra Media Nederland participeren. Door het continueren van dit samenwerkingsverband na de overname kan adverteerders landelijke dekking worden geboden.

BDU en TMG hebben het voornemen om – na afronding van de adviesprocedure bij TMG – de overgang van de weekbladen in fasen uit te voeren. Dat zal per cluster gebeuren in de regio’s Leiden, Haarlem, ‘t Gooi en Noord-Holland. Voor de uitgaven in de regio Leiden gaat BDU een samenwerkingsverband aan met Uitgeverij Verhagen te Katwijk.

De Raad van Commissarissen van BDU heeft zijn goedkeuring voor de transactie verleend en de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad (GOR) van BDU heeft positief geadviseerd.

BDU werd bij dit project geadviseerd door Catalyst Advisors te Amsterdam.