Geplaatst op 26 september 2017 in Transacties

Per september 2017 is FastFlex onderdeel geworden van Between Groep. Between Groep, een onderneming actief op de kennisbemiddelingsmarkt, heeft de aandelen overgenomen van Q24 Beheer. De overname van FastFlex leidt tot belangrijke voordelen voor Between Groep, zoals uitbreiding van het klantenbestand, een breder netwerk van leveranciers en professionals en het delen van kennis en kunde. FastFlex blijft binnen de Between Groep als een zelfstandig onderdeel actief.

Over FastFlex

FastFlex is een onafhankelijke sourcing partner en managed service provider op het gebied van resource management. FastFlex draagt zorg voor de volledige keten van inhuur: van het proactief benchmarken van de inhuurtarieven tot het afwikkelen van alle contract gerelateerde zaken. FastFlex gaat voor een langdurig partnership en helpt opdrachtgevers het hoogste rendement te behalen.

Over Q24 Beheer

FastFlex was onderdeel van beheermaatschappij Q24 Beheer, waar ook IT dienstverlener en consulting partner QNH Consulting en management trainee organisatie Young Colfield toe behoren. Deze twee labels tellen in totaal ruim 500 medewerkers. Na de verkoop van FastFlex richt Q24 Beheer zich op het uitbouwen van de consulting activiteiten van QNH Consulting.

Over Between Groep

Between Groep bestaat naast FastFlex uit Between, Yellow Friday, en Treefold. Deze onderdelen zijn allemaal met hun eigen specialisme actief binnen de kennisbemiddelingsmarkt. Dagelijks zijn meer dan 3.000 professionals via de Between Groep aan het werk. Tot de klanten behoren provincies, universiteiten, multinationals, system integrators en een groot deel van de centrale overheid.

Rol Catalyst Advisors

Catalyst Advisors trad op als adviseur van de directie en Raad van Commissarissen van Q24 Beheer en was verantwoordelijk voor de begeleiding van het gehele verkoopproces, waaronder het voeren van onderhandelingen met de koper.